Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

pn. | 20. kwiecień 2020

„Lenigradczycy” odwołani

Z ogromnym ubolewaniem musimy PaÅ„stwa poinformować, że z powodu wydanego zakazu organizowania wydarzeÅ„ kulturalnych nie możemy uczestniczyć w koncercie zaplanowanym na 15 maja 2020 r. Powiat Marchijsko-OdrzaÅ„ski jako organizator odwoÅ‚aÅ‚ przedstawienie Symfonii „Leningradzkiej” na Wzgórzach Seelowskich. Wspólnie z wÅ‚adzami powiatu sprawdzamy jeszcze, czy uda siÄ™ zorganizować ten koncert w późniejszym terminie.

Z tego powodu zakupione bilety zachowujÄ… swojÄ… ważność. Możecie jednak PaÅ„stwo zwrócić bilety lub zamienić je na bon wartoÅ›ciowy, tak jak już to oferowaliÅ›my w przypadku innych wczeÅ›niej odwoÅ‚anych koncertów. Bilety można zwracać w kasie we frankfurckim Kleist Forum, z którÄ… – z uwagi na ograniczenia w kontaktach bezpoÅ›rednich – najÅ‚atwiej skontaktować siÄ™ drogÄ… mailowÄ… (ticket@muv-ffo.de). Abonenci majÄ… przy tym możliwość pomniejszenia opÅ‚aty za abonament na nowy sezon o wartość zwracanego biletu. Bardzo prosimy PaÅ„stwa o wyrozumiaÅ‚ość; odwoÅ‚anie koncertu nastÄ™puje dla dobra powszechnego. Nie chcemy bowiem narażać PaÅ„stwa zdrowia na jakiekolwiek niebezpieczeÅ„stwo. JednoczeÅ›nie mamy nadziejÄ™, że niebawem znów zobaczymy siÄ™ na naszych koncertach, jak tylko ponownie bÄ™dziemy mogli je organizować.

Życzymy Państwu zdrowia i przetrwania w dobrym zdrowiu tych ciężkich tygodni!