Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Dyrektor artystyczny Jörg-Peter Weigle

Generalny Dyrektor Muzyczny Jörg-Peter Weigle

Jörg-Peter Weigle Weigle urodził się w 1953 roku w Greifswald/Vorpommern. Swoje pierwsze doświadczenia muzyczne zawdzięcza śpiewaniu w chórze chłopięcym Thomanerchor w Lipsku (1963-1971). Po studiach w berlińskiej Akademii Muzycznej "Hanns Eisler" u Horsta Förstera, Dietricha Knothe i Ruth Zechlin,  kontynuował swoją edukację na kursach mistrzowskich u Kurta Masura i Witolda Rowickiego w Weimarze i Wiedniu.

Swoją karierę rozpoczął jako pierwszy kapelmistrz Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Neubrandenburg. Od tego czasu zgromadził szeroki repertuar, który obejmuje utwory muzyki symfonicznej i chóralnej. W roku 1980 Weigle zaczął pracę dla Chóru Radiowego w Lipsku, a w 1984 został jego głównym dyrygentem. W tym czasie współpracował z wybitnymi dyrygentami i solistami, takimi jak Kurt Masur, Colin Davis, Neville Marriner, Marek Janowski, Peter Schreier, Theo Adam, Marjana Lipovsek, Helen Donath.  Występował gościnnie w Semperoper w Dreźnie, berlińskiej Komische Oper, a także z Chórem i Orkiestrą Radia Bawarskiego i Północnego (Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk).

W 1986 został głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym Filharmonii w Dreźnie. Pod jego dyrekcją odbyło się tam wówczas wiele prawykonań, między innymi dzieł Edissona Denisowa i Christiana Müncha, jak również opery Georga Katzera  "Antygona albo miasto/ Antigone oder die Stadt ", które miało miejsce w Komische Oper w Berlinie.

Równie ważny był jego pierwszy cykl dzieł Beethovena, wykonany na współczesnych instrumentach w Madrycie, jak również wielkie dzieła wokalno-instrumentalne prezentowane na festiwalu Dresdner Musikfestspiele  w Dreźnie. Weigle dyrygował tam m.in.: "Księgą siedmiu pieczęci" Franza Schmidta  i "Wieczerzą  Apostołów“ Richarda Wagnera  z Chórem Radiowym w Lipsku i Chórem Opery Narodowej w Dreźnie.

Występował  gościnnie z zespołami radiowymi: NRD, radia bawarskiego i północnego i dyrygował tam wieloma koncertami i nagraniami,współpracując m. in.:  z Alexisem Weissenbergiem, Pinchasem Zuckermannem, Borysem Piergamienszczikowem i Vadimem Repinem. Szczególnie ważny był jego debiut „Mszą Es-Dur“ F.  Schuberta w Bawarskiej Radiowej Orkiestrze Symfonicznej.

W roku 2005 Jörg-Peter Weigle został naczelnym dyrygentem Filharmonii w Stuttgarcie. Wspólnie  z jej orkiestrą odbywał liczne tournee po Ameryce Północnej i Południowej, jak również innych krajach europejskich.

Jako dyrygent nagrał wiele płyt. Oprócz nagrań Mozarta dla wytwórni Philipps, powstały również nagrania  wszystkich dzieł symfonicznych  Hannsa Hubera dla firmy Sterling oraz wszystkich symfonii Felixa Draeseke dla wytwórni CPO. W 2016 roku przez wytwórnię Capriccio wydana została  płyta z „Wielką Mszą“ Waltera Braunfelsa w wykonaniu chóru Filharmonii Berlińskiej i orkiestry Konzerthaus Berlin.

W latach 2001-2017  Weigle powrócił, tym razem jako wykładowca, do berlińskiej Akademii Muzycznej  "Hans Eisler ". Pracował  tam jako profesor dyrygentury chóralnej, a w latach 2008 – 2012 był także rektorem tej uczelni. Jednocześnie został mianowany dyrektorem artystycznym słynnego Chóru Filharmonii Berlińskiej.

Drugi cykl wszystkich symfonii Ludwiga van Beethovena oraz "Missa solemnis " nagrane przez Weigle w latach 2004 i 2007 na instrumentach historycznych z zespołem Concerto Brandenburg  i chórem Berlińskiej Filharmonii stał się puntem kulminacyjnym jego kariery.

W 1984 roku Jörg-Peter Weigle został uhonorowany Nagrodą Dziennikarzy w Lipsku, w 1994 saksońskim medalem „Verfassungsmedaille” , a w 2017 otrzymał „Pierścień  G. F. Händla”  od Stowarzyszenia Niemieckich Chórów Koncertowych (VdKC) oraz  „Medal Mendelssohnów” od Berlińskiego Stowarzyszenia Chórów.

Od 1 września 2018 roku Jörg-Peter Weigle jest generalnym dyrektorem muzycznym i dyrektorem artystycznym Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie. W roku 2020 wspólnie z dyrektorem artystycznym Rolandem Ott i dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej Czesławem Grabowskim przejmie kierownictwo artystyczne polsko-niemieckiego festiwalu ,,Dni Muzyki nad Odrą.".