Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Intendent Peter Sauerbaum

Intendent Peter Sauerbaum

Peter Sauerbaum urodził się w 1945 roku w Halle nad Soławą. Jest on absolwentem studiów prawniczych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, które zakończył zaliczeniem egzaminu państwowego drugiego stopnia. Pracował następnie w Wydziale Prawnym Urzędu Prezydialnego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie a od roku 1977 jako osobisty referent berlińskiego Senatora ds. Kultury. Od 1981 r. był jako kierownik referatu w tejże Administracji Senatu Berlina ds. Kultury odpowiedzialny za powszechne biblioteki publiczne, zdecentralizowaną działalność kulturalną oraz integrację kulturalną cudzoziemców.

Od sezonu 1992/93 Peter Sauerbaum był pełniącym obowiązki intendenta teatru Berliner Ensemble i wspólnie z udziałowcami Matthiasem Langhoffem, Fritzem Marquardtem, Heinerem Müllerem, Peterem Palitzschem i Peterem Zadekiem przygotowywał przekształcenie tego teatru w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Do końca 1999 roku pracował najpierw jako prezes Zarządu, a następnie jako zarządzający wspólnik w Berliner Ensemble sp. z o.o.

Od stycznia do grudnia 2000 r. zaangażowany był jako dyrektor ds. controllingu w Deutsches Theater/Kammerspiele w Berlinie. Od 15 listopada 2000 r. do 31 października 2002 r. pracował jako prezes Zarządu Fundacji Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Z dniem 1 listopada 2002 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego Opery Niemieckiej (Deutsche Oper) w Berlinie oraz dodatkowo do tej funkcji przejął zarząd komisaryczny Opery. Wraz z założeniem Berlińskiej Fundacji Opery stał się reprezentantem Opery Niemieckiej w Berlinie w Zarządzie Fundacji. Od początku sezonu 2005/6 pełnił funkcję pełnomocnika do zadań specjalnych w Dyrekcji Generalnej Fundacji Opery w Berlinie.

Z początkiem sezonu 2006/07 Peter Sauerbaum rozpoczął pracę jako intendent Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie.

Jednocześnie pełni on funkcję pełnomocnika ds. nauczania w Instytucie Kultury  i Zarządzania Mediami Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz członka Międzynarodowego Forum Mauthausen przy Federalnym Ministrze Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii.

W latach 2006 i 2007 było on dyrektorem artystycznym Dni Kultury Żydowskiej w Berlinie.

Peter Sauerbaum został odznaczony Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki Republiki Austrii. Ponadto w listopadzie 2008 r. otrzymał Wielka Odznakę Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii.