Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Brandenburska Orkiestra Państwowa we Frankfurcie

Brandenburska Orkiestra Państwowa we Frankfurcie

Dzieje Brandenburskiej Orkiestry PaÅ„stwowej we Frankfurcie siÄ™gajÄ… roku 1842. Ten zespóÅ‚ symfoniczny liczy 86 muzyków i jest najwiÄ™kszy w Brandenburgii. Stara siÄ™ być oficjalnym muzycznym ambasadorem landu, opierajÄ…c na tej tożsamoÅ›ci swojÄ… obecność na salach koncertowych w regionie, caÅ‚ym kraju i za granicÄ…. GÅ‚ównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym jest GMD Howard Griffiths, który wraz z dyrektorem (intendentem) Peterem Sauerbaumem ustawicznie rozszerza zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci. W ostatnich latach Orkiestra goÅ›ciÅ‚a nie tylko w Niemczech, lecz również w Austrii, Polsce, Hiszpanii, Watykanie, Szwajcarii, Turcji oraz na Dalekim Wschodzie. Od 1973 roku stale wystÄ™puje goÅ›cinnie podczas Lata Muzycznego w Chorinie, a od 2002 roku podczas Lata Operowego w Rheinsbergu, regularnie goÅ›ci w poczdamskim Nikolaisaal i w berliÅ„skim Konzerthaus. Orkiestra wykonuje różnorodnÄ… muzykÄ™ – jej programy uwzglÄ™dniajÄ… wielki repertuar filharmoniczny, ale również kompozytorów z epoki baroku i modernizmu. Brandenburska Orkiestra PaÅ„stwowa wielokrotnie grywaÅ‚a jednak również mniej znanych lub zapomnianych kompozytorów, takich jak Salomon Jadasson, Dora Pejačevič  czy Josef Holbrooke, a także różnego rodzaju muzykÄ™ filmowÄ…; jest czÅ‚onkiem Europejskiej Filharmonii Filmowej.

Od siedmiu lat Orkiestra towarzyszy w Bayreuth dorocznemu koncertowi »Wagner dla dzieci«. Generalnie za ważne zadanie uważa zaangażowanie w dziedzinie edukacji muzyczno-kulturalnej: w tym sezonie odbywa siÄ™ ósmy projekt edukacyjny dofinansowywany przez fundacjÄ™ Drosos z Zurychu,  a wspierany przez Sparkasse Oder-Spree oraz brandenburskie Ministerstwo Nauki, BadaÅ„ Naukowych i Kultury. Bierze w nim udziaÅ‚ ponownie ok. 350 niemieckich i polskich dzieci. Wszystkie projekty edukacyjne sÄ… opisane na naszych stronach internetowych, tam też można je Å›ledzić. Dzieci i mÅ‚odzież stykajÄ… siÄ™ tu z muzykÄ… nie tylko pasywnie, lecz jako wykonawcy – sukces pozostawia w nich trwaÅ‚e Å›lady, które bÄ™dÄ… towarzyszyć im w dalszym życiu. PopularnoÅ›ciÄ… cieszÄ… siÄ™ również koncerty rodzinne, wykonywane nie tylko we Frankfurcie nad OdrÄ…, lecz dziÄ™ki naszemu wieloletniemu partnerowi-sponsorowi – EWE AG – w caÅ‚ym landzie. Także nasza pedagog koncertowa regularnie goÅ›ci wraz z muzykami z Orkiestry w szkoÅ‚ach i przedszkolach we Frankfurcie nad OdrÄ… oraz sÄ…siednich powiatach, oferujÄ…c tam »MuzykÄ™ na wyciÄ…gniÄ™cie rÄ™ki«. Jako Brandenburska Orkiestra PaÅ„stwowa poruszamy siÄ™ zatem po caÅ‚ym terenie Brandenburgii.

Brandenburska Orkiestra PaÅ„stwowa we Frankfurcie uważa za swoje zadanie również promowanie uzdolnionych mÅ‚odych solistów i dyrygentów. Oprócz wspóÅ‚pracy z fundacjÄ… Orpheum, która od lat zapewnia szczególnie utalentowanym mÅ‚odym artystom możliwoÅ›ci wystÄ™pów razem z OrkiestrÄ… PaÅ„stwowÄ…, istnieje wspóÅ‚praca z Moskiewskim Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego. Orkiestra może siÄ™ pochwalić dużą liczbÄ… rejestracji pÅ‚ytowych: nagranie wszystkich symfonii Brahmsa w wersji oryginalnej przyniosÅ‚o orkiestrze wiele pochwaÅ‚ i znakomite miÄ™dzynarodowe recenzje (radiopswissklassik pisze o tej produkcji:  „ … takie wzloty sÄ… możliwe jednak tylko z takim zespoÅ‚em, który gra na najwyższym poziomie i jest poÅ‚Ä…czony wiÄ™ziÄ… peÅ‚nego wzajemnego zaufania z dyrygentem. Oba te kryteria speÅ‚nia doskonaÅ‚a, wysoko zmotywowana Brandenburska Orkiestra PaÅ„stwowa we Frankfurcie“.