Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

MAX:

To znaczy Move – Art - Xchange.
Brzmi skomplikowanie? Ale wcale takie nie jest!

Move znaczy ruch – i to jaki! Ruch, który sprawia przyjemność: muzyka, taniec, Å›piew.
Art znaczy sztuka – sztuka, do której każdy ma talent. Każdy może być artystÄ….
Xchange znaczy zmiana – i chodzi tu o zmianÄ™ z nudy na radość, z jednego miejsca na drugie, o nowe otoczenie, nowe zainteresowania, nowych przyjacióÅ‚!

MAX to projekt

  • który styka mÅ‚odzież ze sztukÄ…
  • w którym mÅ‚odzież siÄ™ aktywizuje i dostaje szansÄ™, by spróbować swoich siÅ‚
  • w którym chodzi o muzykÄ™, taniec, teatr, musical, malowanie, pisanie, fotografowanie
  • w którym BSOF wspóÅ‚pracuje ze znanymi artystami, którzy razem realizujÄ… warsztaty
  • który odbywa siÄ™ w weekendy i wakacje
  • który kosztuje niewiele – lub zupeÅ‚nie nic
  • który odbywa siÄ™ w różnych mniejszych lub wiÄ™kszych miejscowoÅ›ciach Brandenburgii – bardzo blisko Was
  • w ramach którego pod koniec roku odbÄ™dzie siÄ™ wielki koncert ze wszystkimi uczestnikami we frankfurckiej Sali Koncertowej im. Carla Philippa Emanuela Bacha
  • w którym chodzi o wzajemne poznawanie siÄ™, wspólne wystÄ™py i zyskiwanie nowych przyjacióÅ‚

A zatem teraz wiecie wszystko o naszym projekcie. Chcecie się przyłączyć? Super! Oto tegoroczne terminy i miejsca:

 „Odra – granica czy tÄ™sknota? Zryw czy koniec?“
13 – 17 sierpnia / Oderberge-Lebus, 15326 Lebus
Obóz letni z Kati Heidebrecht (choreografkÄ…) i Mathiasem Rümmlerem (fotografem)

Warsztat jest poÅ›wiÄ™cony tÄ™sknocie za zrywem i dalÄ… oraz jednoczesnej obawie przed nimi. ProwadzÄ…cy zbadajÄ… wraz z mÅ‚odzieżą taneczne oraz fotograficzne/filmowe możliwoÅ›ci autoekspresji.  Odra jako rzeka graniczna, rzeka tÄ™sknoty, rzeka decyzji to widoczny punkt odniesienia. Dlatego warsztat odbÄ™dzie siÄ™ na obozie tuż przy brzegu rzeki.
Cena warsztatu obejmuje noclegi i wyżywienie, opłata za jednego uczestnika wynosi 50 euro.

Warsztat z monachijskim zespoÅ‚em hip-hopowym EINSHOCH6: „Write your song!”
22.-23. i 29.-30. września / Sala Koncertowa Lebuser Mauerstr. 4, 15230 Frankfurt (Oder)
Stare dźwiÄ™ki, nowa szkoÅ‚a – Stara SzkoÅ‚a, nowe dźwiÄ™ki! Åšladami popu
MAX z udziałem Einshoch6 i Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie

Razem z muzykami Brandenburskiej Orkiestry PaÅ„stwowej udajemy siÄ™ na poszukiwanie dźwiÄ™ków i sekwencji beatowych do naszej produkcji.
Eksperymentujemy z różnymi metodami artystycznymi takimi jak Å›piew, teksty, taniec bÄ…dź perkusja ciaÅ‚a i zapraszamy w podróż do naszej wÅ‚asnej wspólnej piosenki!

Pod kierunkiem Kevina Aulda, Lorenza Blaumera i Michiego Hahna nauczysz siÄ™, jak pisać teksty, rapować, Å›piewać, produkować beaty, a potem miksowania caÅ‚oÅ›ci w piosenkÄ™. W drugi weekend z Kati Heidebrecht opracujemy wspólnÄ… choreografiÄ™, w której wszystkie elementy piosenki zostanÄ… poÅ‚Ä…czone, umożliwiajÄ…c wykonanie jej na żywo i nakrÄ™cenie wideoklipu.

 „W drogÄ™ – przygotowania koncertu”
29 października – 4 listopada / Eurocamp nad Helenesee, Am Helenesee  15236 Frankfurt (Oder)
Obóz jesienny z Kati Heidebrecht (choreografkÄ…), Thomasem Christem (Å›piewakiem) Femke SoetengÄ…
(Å›piewaczkÄ…) i Mathiasem Rümmlerem (fotografem)
Kręcenie wideo i przygotowania do koncertu 24 listopada.
Podczas tego warsztatu wszystkie rezultaty warsztatów z 2018 r. zostanÄ… podsumowane i poÅ‚Ä…czone w caÅ‚ość w formie wieczoru koncertowego pod tytuÅ‚em „W drogÄ™”. BÄ™dÄ… pokazywane filmy wideo i zdjÄ™cia, bÄ™dÄ… Å›piewane piosenki, a opracowane teksty zostanÄ… poÅ‚Ä…czone.
Cena warsztatu obejmuje noclegi i wyżywienie, opłata za jednego uczestnika wynosi 50 euro

„W drogÄ™!”
24 listopada:

Wielki koncert Å‚Ä…czÄ…cy różne stylistyki z udziaÅ‚em wszystkich osób uczestniczÄ…cych w projekcie w roku 2018. BÄ™dzie on skupiony na gÅ‚ównym temacie caÅ‚ego roku, którym jest ojczyzna, ucieczka i tÄ™sknota za przyszÅ‚oÅ›ciÄ….
Na scenie pojawią się muzycy Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie, młodzież, Thomas Christ i Femke Soetenga
Dyrygent: Errico Fresis
Z okazji koncertu koÅ„cowego odbÄ™dzie siÄ™ doroczne spotkanie dla uczestników i partnerów wspóÅ‚pracujÄ…cych w projekcie MAX. Zapraszamy na publicznÄ… dyskusjÄ™ panelowÄ… przed koncertem.
Temat: Obszary wiejskie jako laboratorium przyszÅ‚oÅ›ci! Punkty widzenia i pomysÅ‚y uczestników w dyskusji z publicznoÅ›ciÄ…
W foyer: wystawa zdjęć powstaÅ‚ych podczas warsztatów w 2018 roku.

I już teraz spojrzenie na zapowiadający się niezwykle ciekawie rok 2019:

W ramach całego projektu MAX powstaje nowy format: MAX mobil.
Jest to sceniczny projekt koncertowy z należącÄ… doÅ„ ofertÄ… warsztatów, który może być realizowany również poza Frankfurtem nad OdrÄ….
Pierwsza produkcja, która powstaje w tym formacie:

 „Historia żoÅ‚nierza – albo igranie z diabÅ‚em”
(Premiera we frankfurckiej Sali Koncertowej)

MÅ‚odzież we Frankfurcie nad OdrÄ… przedyskutuje podczas trzydniowego warsztatu tematy utworu: opisywane jest uwiedzenie przez diabÅ‚a. Å»oÅ‚nierz alienuje siÄ™ od samego siebie, wraz ze skrzypcami sprzedaje wÅ‚asnÄ… duszÄ™. Dopiero po ich odzyskaniu staje siÄ™ „kompletny” i zdolny zakochać siÄ™ w wytÄ™sknionej księżniczce.
Kto albo co uwodzi dziś młodzież? Za co młodzi ludzie byliby gotowi zaprzedać duszę?

Aktualne informacje o wszystkich działaniach w projekcie MAX:
https://www.facebook.com/MoveArtXchange/
Zgłoszenia na warsztaty pod assistenz@bsof.de lub 015739568042.