Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Sala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha

Franciszkański kościół przyklasztorny

Dzisiejsza sala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha była kościołem dawnego klasztoru franciszkańskiego wzniesionego około roku 1270. Zakrystia poświęcona została w roku 1301.

W pierwotnej formie zachowały się jeszcze chór z północną przybudówką i dolne części murów od strony wschodniej i północnej. Dzisiejszą formę kościół uzyskał po przebudowie i znacznym powiększeniu nawy głównej w latach 1516 – 1526 przeprowadzonych przez brata Andreasa Lange.

W wyniku reformacji klasztor został w roku 1539 zamknięty. Książę elektor Joachim II przyznał budynek klasztorny uniwersytetowi. W bibliotece klasztornej urządzono bibliotekę uniwersytecką. W 1572 r. ostatecznie przeniesiono wszelkie budynki klasztorne na rzecz »Uniwersytetu Viadrina«. Kościół klasztorny stał się luterańskim kościołem uniwersyteckim.

W latach 1735-36 przeprowadzono z polecenia króla Fryderyka Wilhelma I szeroko zakrojone prace remontowe kościoła; w owym czasie powstała również podstawa najwyraźniej planowanej wieży, która jednak nie została ostatecznie wzniesiona. Podstawa znajdująca się nad wschodnim przęsłem nawy środkowej istnieje po dziś dzień. We wznoszącym się ponad nim łuku zobaczyć można nadal umieszczony tam w związku z renowacją herb z inicjałami Fryderyka Wilhelma I.

Po rozwiązaniu uniwersytetu w roku 1815 budynki klasztorne przypadły miastu Frankfurtowi nad Odrą, które umieściło tam w 1823 r. przytułek dla ubogich istniejący następnie aż do 1901 roku. Podczas gdy dawne budynki klasztorne uległy w 1945 r. znacznemu zniszczeniu, kościół przetrwał wojnę jako jedna z niewielu nieuszkodzonych niemal budowli śródmieścia.

Po wojnie kościół wykorzystywany był tylko z rzadka do odprawiania w nim nabożeństw; ponieważ Frankfurt nie posiadał w wyniku zniszczeń wojennych teatru a zespół teatralny grał w zastępczym budynku na peryferiach miasta, orkiestra poszukiwała sali koncertowej.

W taki sposób doszło w roku 1967 do podpisania umowy między miastem a Kościołem o przekształceniu pofranciszkańskiego kościoła przyklasztornego w salę koncertową.

Po szeroko zakrojonych pracach restauratorskich, budowlanych i zabezpieczających kościół wykorzystywany jest od 1967 r. w charakterze sali koncertowej, której w roku 1970 nadano imię Carla Philippa Emanuela Bacha. W 1975 r. zainstalowano organy koncertowe znanej frankfurckiej firmy Sauer, w 1988 r. dobudowano wielofunkcyjny budynek użytkowy.


Sala koncertowa

Sala koncertowa jest od roku 1971 siedzibą Orkiestry Filharmonicznej we Frankfurcie nad Odrą, która w roku 1995 przemianowana została na Brandenburską Orkiestrę Państwową we Frankfurcie. Mają tu swą siedzibę także założona w 1975 r. Akademia Śpiewu we Frankfurcie nad Odrą, tradycje której sięgają założonej w 1815 r. Frankfurckiej Akademii Śpiewu oraz Orkiestra Melomanów Frankfurckich.

W ciągu ponad czterdziestu lat istnienia miały tu miejsce liczne występy renomowanych artystów: Davida Ojstracha, Mścisława Rostropowicza, Ludwiga Güttlera, Bernarda Greenhouse’a, Rudolfa Buchbindera czy też Royal Philharmonic Orchestra z Londynu z W. Ashkenazym.

Frankfurtczycy czują się wciąż silnie związani ze swą salą koncertową. Nie zmieniło się to również po otwarciu Forum Kleista w roku 2001: obydwie instytucje należą do Spółki Targowo-Kulturalnej i odwiedzane są przez licznych gości z Frankfurtu i okolic aż po Berlin.